Zákaznícka podpora: +421 903 827 933E-mail: info@vodomatik.skFacebook

Vodomat v nemocnici pre vysokú hygienu

Pre automaty na vodu v nemocniciach, opatrovateľských domoch alebo zdravotnícky zariadeniach má najvyššiu prioritu hygiena. Presne to je možné zaručiť pokročilou technológiou výrobkov Waterlogic®.

Voda pre každú nemocnicu

V zdravotníctve je obzvlášť dôležité udržiavať hygienu vždy pod kontrolou. Dávkovač vody v nemocnici, v opatrovateľskom dome, alebo je umiestnený na nemocničnom oddelení alebo v ordinácii lekára, ručíme, že žiadne baktérie sa vo vode nemôžu usadiť.
Dávkovače vody, ktoré sú priamo pripojené k vodovodnej sieti a voda sa v nich priamo filtruje a čistí, vylučujú riziko, že môže dôjsť ku kontaminácií vody z dôvodu krátkej záručnej doby vody alebo pri jej manipulácii. V kvalite vody nie je nič ponechané na náhodu a spoliehame sa na tisícky testov a štúdií v nezávislých laboratóriách kde vždy dospeli k vynikajúcim výsledkom: Voda je vyčistená na 99,9999% kedykoľvek. Tieto výnimočne výsledky potvrdzujú to, že naše vodomaty sú vhodné pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia kde je potrebné udžžiavať vysoký hygienu.

Zásobníky vody v zdravotníctve

Hygienické normy, ktoré používame v našich automatoch sú pre iné inštitúcie v oblasti zdravotníctva a starostlivosti veľmi dôležité. Pre dávkovače vody v opatrovateľskom dome sa uplatňujú rovnaké požiadavky, ako napríklad na ich používanie na klinikách. Vyskytuje sa tam veľký počet užívateľov vyžadujúci osobitnú čistotu. Treba zdôrazniť, že naše vodomaty sú jednoduché na prevádzku a ich používanie je veľmi jednoduché a intuitívne.

Cenová ponuka